Wysyłanie maili do dużej liczby odbiorców tzw. masowy mailing

Ze względów bezpieczeństwa ograniczamy liczbę adresatów do 50. Jest możliwe przesyłanie wiadomości do większej grupy. W razie regularnej potrzeby przesyłania takich mailingów, CUI dysponuje dedykowanym narzędziem do realizacji mailingów (przed mailingiem należy jednak uzyskać zgodę Władz Uczelni na realizację masowego mailingu).

Podczas zgłaszania proszę mieć na uwadze że zanim nastąpi wysyłka mailingu należy uzyskać zgodę Władz Uczelni na realizację masowego mailingu. Ostateczną decyzję podejmuje Zastępca kanclerza ds. informatycznych.
Proszę zatem z odpowiednim wyprzedzeniem wysyłać zgłoszenia do HD


Zgłoszenie wysyłki mailingu

  1. Wpisujemy adres strony https://zgloszenia.pg.edu.pl/

  2. Zjeżdżamy myszką niżej, aż znajdziemy “kafelek” CUI

image-20240119-101605.png
  1. Wybieramy wniosek o usługę serwisową

image-20240119-102034.png
  1. Wybieramy Wniosek o wysłanie komunikatu do grupy pracowników, studentów, jednostek org.-mailing

  1. Uzupełniamy wszystkie pola

UWAGA!
W zakładce:
Potwierdzam, że uzyskałam/uzyskałem następujące zgody od władz uczelni na wysłanie komunikatu* Należy zgodnie z prawdą zaznaczyć od kogo otrzymało się zgodę

UWAGA!
Ostateczną decyzję o zgodzie lub braku na wysyłkę - podejmuje Zastępca kanclerza ds. informatycznych.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024