Urządzenia mobilne Android/iOS

  1. Z Google Play lub App Store należy pobrać i zainstalować aplikację mPG

  1. Po odpaleniu aplikacji poprosi o jej zabezpieczenie w postaci PIN-u bądź danych biometrycznych (odcisk palca, FaceID)

W następnym korku można połączyć aplikację z MojaPG i może ona służyć również jako weryfikacja dwuetapowa https://gdansktech.atlassian.net/wiki/spaces/HPPG/pages/5048704 podczas logowania do MojaPG https://gdansktech.atlassian.net/wiki/spaces/HPPG/pages/5048713 Oczywiście można zrobić również później w zakładce ustawienia bądź w powiadomieniach jak na screnie

Do czasu kiedy nie połączycie się z aplikacją i MojaPG poniższe pole nie będzie dostępne

  1. Reszta wygląda identycznie niezależnie od systemu Android czy iOS.
    W zakładce usługi znajdziemy między innymi Klienta pocztowego Webmail
    https://gdansktech.atlassian.net/wiki/spaces/HPPG/pages/5054923

  1. Wystarczy już zalogować się danymi do MojaPG

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024