Logowanie do Repozytorium


Logowanie do Repozytorium możliwe jest jedynie z sieci politechnicznej, sprowadza się do otwarcia strony https://repos.pg.edu.pl i kliknięciu na przycisk Zaloguj się korzystając z konta Mojej PG, który znajduje się w prawej części strony:

Po kliknięciu na link Mój profil otworzy się centralny punkt logowania. Aby się zalogować należy użyć swojego politechnicznego identyfikatora – przykładowo identyfikator politechniczny dla Pana Jana Kowalskiego, który jest pracownikiem, to jankowal@pg.gda.pl lub jankowal (jest to taki sam identyfikator jakiego używamy do obsługi poczty):

Po zalogowaniu się przywita nas pulpit Repozytorium, w którym na pierwszym ekranie widzimy podstawowe informacje o naszym profilu oraz podstawowe menu:

Z tego miejsca możemy wyszukiwać interesujące nas dokumenty, możemy przeglądać je (ikona Repozytorium i Witryny) lub możemy teraz skorzystać z linków do dokumentów, które zostały do nas przesłane mailowo.

Po skończonej pracy w Repozytorium należy się wylogować – instrukcja znajduje się tutaj.


Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023