Microsoft 365 (m.in. Office on-line)

Wszyscy aktualni studenci oraz pracownicy dydaktyczni Politechniki Gdańskiej mogą uzyskać dostęp do darmowej licencji Microsoft Office 365 A1, która stanowi zestaw oprogramowania online działającego na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. Pakiet zawierający między innymi: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MS Teams.

Dostęp do powyższego oprogramowania jest nieodpłatny i wymaga rejestracji, a samo użytkowanie przeznaczone jest wyłącznie do celów edukacyjnych. Darmowa licencja pozwala na pracę wyłącznie on-line poprzez przeglądarki internetowe https://www.office.com . Nie ma możliwości instalacji oprogramowania na komputerze.

W celu uzyskania dostępu do platformy Microsoft Office 365 A1 należy wykonać polecenia związane z restartem hasła zawarte w instrukcji https://gdansktech.atlassian.net/wiki/spaces/HPPG/pages/5054751 a następnie zalogować się na https://www.office.com

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024