Zmiany w usłudze eNauczanie PG w ramach aktualizacji w lipcu 2022

Dlaczego wprowadzamy zmiany?

W dniu 27 lipca 2022 roku planowana jest coroczna aktualizacja platformy eNauczanie. Wprowadzane zmiany wynikają z rozwoju projektu Moodle, na podstawie którego działa nasza uczelniana platforma i muszą być wykonane w celu zachowania bezpieczeństwa systemu. Nowa wersja tej inicjatywy, opracowana przez międzynarodową społeczność, ułatwia poruszanie się po systemie i wspiera dostępność przedstawianych treści dla różnych użytkowników.

W tym dokumencie opisujemy najważniejsze z wprowadzonych zmian.Zmiany w głównej nawigacji strony

Główna nawigacja strony (przejście do strony głównej, listy kursów) przeniesiona zostaje do menu górnego, które jest stale widoczne – także przy przewijaniu. Pozwala to na szybki dostęp do tych opcji z każdego miejsca.
Nowe menu bloków

Znane ze strony głównej i stron kursów menu bloków (zawierające np. kalendarz, ogłoszenia z forum czy nadchodzące wydarzenia) zmienia swoje działanie – zostaje przeniesione z lewej strony do kolumny po prawej stronie, która podąża za użytkownikiem podczas przewijania i pozwala na wybór, czy ma być wyświetlane.


Spis treści na stronach kursów

Na stronach kursów pojawia się spis treści. Dostępny jest po lewej stronie, podąża za użytkownikiem przy przewijaniu i pozwala szybko przeskoczyć do wybranych sekcji i treści.


Pozostałe zmiany w wyglądzie strony kursu

Strona kursu zakłada kilka dodatkowych zmian usprawniających nawigację:

  • przeniesione zostaje menu dotyczące kursu (ustawienia, lista uczestników, oceny, itd.) – znajduje się teraz pod nazwą kursu,

  • zarówno menu bloków po prawej stronie, jak i spis treści po lewej mogą być schowane, aby zapewnić więcej miejsca dla treści,

  • spis treści może być wyświetlony także podczas przeglądania aktywności, co pozwala łatwo przenosić się między udostępnionymi materiałami,

  • tematy (sekcje) mogą być zwijane i rozwijane,

  • aktywności wyraźniej wyświetlają swój status ukończenia, co pozwala studentom śledzić postępy w łatwy sposób.
Inne zmiany

  • Strona główna i ekran logowania pozostają takie same jak dotychczas – zmienia się tylko menu wyboru języka, aby zachować spójność z nową nawigacją.

  • Listy uczestników, dziennik ocen, strony ustawień nie zmieniają się w sposób, który wpływa na obsługę tych modułów,

  • Funkcjonowanie zadań, quizów i innych aktywności nie różni się od poprzednich wersji. Część z aktywności otrzymuje szereg mniejszych, ale istotnych z punktu widzenia rozwoju platformy usprawnień.

  • Poprawione są też niektóre ze znanych błędów platformy Moodle.


Opisane zmiany zostają wprowadzone dnia 27 lipca 2022 roku, podczas aktualizacji platformy eNauczanie PG.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023