Jak utworzyć zespół roboczy

Uruchamiamy Microsoft Teams na komputerze.

tworzenie zespołu

Zespół możemy utworzyć dwiema drogami. Najpierw wybieramy pozycję Zespoły z panelu po lewej stronie aplikacji.

Następnie wybieramy Utwórz zespół z głównego obszaru roboczego lub na dolnym pasku.

Pojawi się okno, które daje możliwość wyboru typu zespołu, który chcemy stworzyć.

typ zespołu

Po wybraniu typu zespołu pojawi się okno, które pozwoli na skonfigurowanie zespołu.

tworzenie zespołu

Musimy nadać nazwę zespołowi, jest to pole obowiązkowe.

Możemy dodać krótki opis zespołu.

Oraz ustawić status prywatności zespołu.

 

W następnej kolejności czeka nas dodanie osób należących do zespołu. Wpisywanie najlepiej zacząć od nazwiska. W dowolnym momencie, nawet po utworzeniu zespołu, będzie możliwość dodawania kolejnych osób lub usuwania obecnych.

dodawanie osób

 

Po dodaniu osób pojawi się opcja, która pozwoli na ustawienie statusu poszczególnych uczestników.

status uczestników

Członek ma możliwość tylko uczestnictwa w zespole.

Właściciel ma uprawnienia do edycji zespołu, dodawania, usuwania osób.

 

Po utworzeniu zespołu pojawi się on w zakładce Zespoły w głównym widoku aplikacji Teams.

utworzony zespół

Po naciśnięciu menu pod trzema kropkami pojawi się menu, które pozwala w dowolnym momencie na edycję i ponowną konfigurację zespołu. Kolejną osobę możemy dodać zarówno z tego poziomu, jak i guzikiem po prawej stronie

 

Z zespołem możemy komunikować się zarówno za pomocą czatu, jak również możemy zainicjować spotkanie buttonem w prawym górnym rogu.

komunikacja z zespołem

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023