Jak utworzyć zespół roboczy

Z dniem 01.11.2023 tylko nauczyciele mają możliwość zakładania zespołów w MS Teams.
Studenci chcący stworzyć swój własny zespół mogą go uzyskać za pośrednictwem pracowników Helpdesk, na wniosek studenta zaakceptowany przez Dyrektora CUI (poprzez zgłoszenie na portalu https://zgloszenia.pg.edu.pl/ ). Przypominamy, że zespoły mogą być wykorzystywane jedynie do celów akademickich.

Uwaga! Przed stworzeniem zespołu w aplikacji MS Teams wymagane jest zapoznanie się z regulaminem zespołów dostępnym tutaj. Utworzenie zespołu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na jego przestrzeganie.

Uruchamiamy Microsoft Teams na komputerze.

tworzenie zespołu

Zespół możemy utworzyć dwiema drogami. Najpierw wybieramy pozycję Zespoły z panelu po lewej stronie aplikacji.

Następnie wybieramy Utwórz zespół z głównego obszaru roboczego lub na dolnym pasku.

Pojawi się okno, które daje możliwość wyboru typu zespołu, który chcemy stworzyć.

typ zespołu

Po wybraniu typu zespołu pojawi się okno, które pozwoli na skonfigurowanie zespołu.

Musimy nadać nazwę zespołowi, jest to pole obowiązkowe.

Możemy dodać krótki opis zespołu.

Oraz ustawić status prywatności zespołu.

Uwaga! Wpisując nazwę zespołu prosimy upewnić się, że w żadnym stopniu nie narusza ona regulaminu. Nazwa nie powinna zawierać treści wulgarnych, niestosownych oraz budzących odrazę. Nazwa musi zawierać skróconą nazwę wydziału i jednostki/katedry, np. weti-kask-nazwa_właściwa.

 

W następnej kolejności czeka nas dodanie osób należących do zespołu. Wpisywanie najlepiej zacząć od nazwiska. W dowolnym momencie, nawet po utworzeniu zespołu, będzie możliwość dodawania kolejnych osób lub usuwania obecnych.

 

Po dodaniu osób pojawi się opcja, która pozwoli na ustawienie statusu poszczególnych uczestników.

Członek ma możliwość tylko uczestnictwa w zespole.

Właściciel ma uprawnienia do edycji zespołu, dodawania, usuwania osób.

 

Po utworzeniu zespołu pojawi się on w zakładce Zespoły w głównym widoku aplikacji Teams.

Po naciśnięciu menu pod trzema kropkami pojawi się menu, które pozwala w dowolnym momencie na edycję i ponowną konfigurację zespołu. Kolejną osobę możemy dodać zarówno z tego poziomu, jak i guzikiem po prawej stronie

 

Z zespołem możemy komunikować się zarówno za pomocą czatu, jak również możemy zainicjować spotkanie buttonem w prawym górnym rogu.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024