Tworzenie Grupy na O365 PG przez Nauczyciela/Pracownika

Atutem jest to, że w ramach grupy użytkownicy mogą korzystać z całej jej funkcjonalności, tj. kalendarza, spotkań, wspólnych zasobów, czy witryny webowej. Grupa na o365 jest świetną alternatywą na folder współdzielony, większe możliwości bez konieczności zgłaszania się do CUI

Z dniem 01.11.2023 tylko Nauczyciele/Pracownicy mają możliwość tworzenia grup
Studenci chcący stworzyć swój własny zespół mogą go uzyskać za pośrednictwem pracowników Helpdesk, na wniosek studenta zaakceptowany przez Dyrektora CUI (poprzez zgłoszenie na portalu https://zgloszenia.pg.edu.pl/ ). Przypominamy, że zespoły mogą być wykorzystywane jedynie do celów akademickich.

Poniższa instrukcja jest tworzona przez stronę Outlook jednak można wykonać to samo za pomocą aplikacji Outlook

  1. Odpalamy dowolną przeglądarkę. Wchodzimy na stronę Outlook i logujemy się danymi do o365

Należy pamiętać, że w związku z migracją kont studenckich, studenci (nie dotyczy doktorantów) nie posługują się już loginem @o365.student.pg.edu.pl lecz samym loginem politechnicznym @student.pg.edu.pl!

Pracownicy oraz doktoranci do usług Microsoftu posługują się loginem @o365.pg.edu.pl.

  1. Zakładka Grupy następnie Nowa grupa

    image-20240307-103439.png

     

  2. Po wprowadzeniu nazw, pojawi się adres w domenie o365pg.edu.pl. W zakładce edytuj mamy możliwość nadania uprawnień zgodnie z opisem.

    image-20240307-104332.png

 

  1. Po Kliknięciu Utwórz otrzymamy nową Grupę o stworzonej wcześniej nazwie

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024