Dołączanie do spotkania MS Teams

Instrukcja przeznaczona jest dla osób chcących dołączyć do spotkania lub wykładu.

 

Link do aplikacji: MS Teams

Dołączanie za pomocą linku (np. w mailu lub w kursie na platformie eNauczanie PG)

Kliknij na otrzymany od danego nadawcy link z zaproszeniem do spotkania lub na link udostępniony przez prowadzącego w Twoim e-kursie.

Domyślnie otwarte zostanie spotkanie w MS Teams w ramach przeglądarki. Jeśli jednak posiadasz aplikację Teams zainstalowaną w systemie operacyjnym, możesz zostać zapytany o otwarcie spotkania właśnie w niej (zalecamy).

W dalszym kroku, w zależności od ustawień prowadzącego spotkania, możesz dołączyć do spotkania od razu albo zostaniesz skierowany do poczekalni.

Dołączanie z kalendarza (w aplikacji Teams)

Po uruchomieniu MS Teams i po wejściu w widok kalendarza (ikona dostępna w lewym pionowym pasku narzędziowym), znajdź spotkanie w siatce dni, po czy kliknij na niego. Następnie kliknij przycisk Dołącz.

 

 

Zostaniesz przeniesiona/przeniesiony do widoku wybranego spotkania.

Dołączanie za pomocą identyfikatora spotkania (id)

W uruchomionej aplikacji Teams kliknij na widok Kalendarza. Z górnej części znajdziesz przycisk Dołącz przy użyciu identyfikatora. Kliknij na niego.

 

 

Następnie w wyświetlonym menu podaj ID spotkania oraz kod dostępu (obie informacje powinnaś/powinieneś otrzymać od organizatora wideo-spotkania, np. w zaproszeniu przesłanym e-mailem).

Podanie poprawnych informacji umożliwi dołączenie do zaplanowanego spotkania.

Identyfikator spotkania oraz hasło (kod dostępu) są automatycznie umieszczane w treści systemowych e-maili z zaproszeniami na spotkania, jakie przesyła system MS Teams do uczestników spotkania.

Przykład:


 


Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023