Jak sprawdzić status pracownika w Aplikacji MS Teams

Aplikacja Microsoft Teams w niektórych przypadkach, na przykład podczas rozmowy, ustawia status automatycznie.

Można status ustawić samodzielnie. W tym celu należy przejść do swojego profilu w górnej części Teams i wybrać pozycję z listy po kliknięciu na aktualny status . Można również ustawić własny status opisowy .Aktualny status danego Pracownika jest widoczny w kółku obok zdjęcia profilu danej osoby.

Poniżej przedstawiono więcej szczegółowych informacji o poszczególnych rodzajach zmienianego statusu:

 

  • Dostępny jest wyświetlany w sytuacji, gdy aktywnie pracujesz w aplikacji Teams i nie masz niczego w swoim kalendarzu (na przykład nie masz żadnych spotkań ani połączeń). Pamiętaj, Teams status z Dostępny na Z dala od komputera zostanie automatycznie ustawiony po zablokowaniu komputera albo w trybie bezczynności lub uśpienia. Na urządzeniu przenośnym stanie się tak, gdy Teams w tle.

  • Zajęty jest wyświetlany w sytuacji, gdy musisz się na czymś skoncentrować i nie chcesz oglądać wyskakujących powiadomień.  Jeśli jesteś w trakcie spotkania lub połączenia, aplikacja Teams automatycznie zmieni Twój status na Na spotkaniu lub W trakcie rozmowy (Zajęty), gdy nie jest on ustawiony na Nie przeszkadzać.

  • Nie przeszkadzać jest wyświetlany w sytuacji, gdy musisz się skoncentrować lub prezentować swój ekran i nie chcesz oglądać wyskakujących powiadomień.

  • Zaraz wracam jest wyświetlany w sytuacji, gdy chcesz powiedzieć, że jesteś chwilowo z dala od komputera. Ten status nigdy nie jest ustawiany automatycznie.

  • Wyświetlaj jako Z dala od komputera jest wyświetlany w sytuacji, gdy musisz pracować, nie reagując od razu.

  • Pojawi się w trybie offline w sytuacji, gdy chcesz wskazać, że nie zalogowano się do usługi Teams, więc nie odpowiesz, dopóki nie powrócisz do trybu online. Nadal będziesz otrzymywać powiadomienia, jeśli ktoś do Ciebie zasyłuje.Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023