Elektroniczne wnioski o dodatki (EWD)

Instrukcja przeznaczona jest dla osób obsługujących wnioski o dodatki w systemie EWD. Obsługa wniosków realizowana jest w dedykowanej aplikacji Kadry na Moja PG oraz, dla pracowników akceptujących swoje wnioski o dodatki, w aplikacji Pracownik na Moja PG.

Warunki konieczne do obsługi EWD dla pracowników wnioskujących, akceptujących czy nadzorujących:

 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Pracownicy, którzy mają zajmować się obsługą wniosków EWD powinni mieć złożone oświadczenie o ochronie danych osobowych. Wniosek z upoważnieniem ODO inicjuje Kierownik Jednostki Organizacyjnej w Moja PG (Moja PG → Rejestry ODO). Podczas składania wniosku należy wybrać szablon Moja PG - Kadry - RRRR, gdzie RRRR to aktualny rok, po czym zaznaczyć pozycję Elektroniczne Wnioski o Dodatki (EWD).

 • uprawnienia

Dla pracowników, którzy mają być zaangażowani w obsługę EWD należy złożyć wnioski o nadanie uprawnień - na stronie https://zgloszenia.pg.edu.pl/ należy przejść do sekcji CUI, po czym wybrać Wnioski o usługę serwisową i w dalszej cześci wybrać formularz Wniosek o nadanie/zmianę uprawnień - należy określić poziom uprawnień (np. Składanie wniosków, obsługa w ramach jednostki, akceptacje, itp.)

 • dostępy sieciowe

Aplikacja pozwalająca na obsługę wniosków dostępna jest z sieci politechnicznej lub za pomocą VPNa.

Warunki konieczne do akceptacji wniosków o dodatki dla pracowników, których dodatek dotyczy:

 • uprawnienia

Wnioski o dodatki dostępne są dla Pracowników, należy zatem posiadać uprawnienia pracownika na Moja PG.

 • dostępy sieciowe

Aplikacja pozwalająca na obsługę wniosków dostępna jest z sieci politechnicznej lub za pomocą VPNa.

Informacje ogólne

 • dodatek może otrzymać osoba która ma aktywny status pracownika

 • okres dodatku musi pokrywać się z umową np. jeśli ktoś ma umowę do końca września i nową od października, to wniosek o dodatek może być wystawiony do końca września i/lub od października

 • są różne rodzaje dodatków zgodne z regulaminem wynagradzania i lub też z regulaminem realizacji projektów

 • po otrzymaniu wniosku o dodatek, kiedy wymaga on akceptacji, wysyłana jest mailowa wiadomość zawierająca szczegóły ułatwiające przejście do akceptacji wniosku

 • żeby wystawić dodatek z projektu, musi być odpowiedni status, numer i budżet w TETA

 • jeżeli po akceptacji wniosku, na dowolnym etapie zajdzie konieczność zmiany, wniosek przechodzi całą ścieżkę od początku

 • po wypłacie dodatku istnieje możliwość wygenerowania PDFów z wydrukami zawierającymi szczegóły wniosków

Szczegółowe instrukcje znajdują się na podstronach.


 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024