Statystyki


Statystyki ankietyzacji dostępne są po kliknięciu na przycisk Statystyki w oknie głównym szczegółów danej ankiety. Do dyspozycji są dwa rodzaje statystyk:

  • ogólne

  • z podziałem na studentów

Widok przykładowych danych ogólnych zamieszczono na ekranie poniżej. Oczywiście w obu przypadkach istnieje możliwość ich eksportu do pliku CSV (linki widoczne na dole przykładowych zrzutów z ekranu).

Widok statystyk uwzględniających podział na studentów ukazuje kolejny zrzut z ekranu:

W tym przypadku do dyspozycji jest również miejsce na wpisanie numeru albumu konkretnego studenta, którego statystyki chcemy zobaczyć (drugie pole zaznaczone na czerwono). Wśród danych statystycznych znajdują się między innymi:

  • liczba wysłanych ankiet (również ze względu na typ zajęć)

  • liczba wypełnionych i odesłanych ankiet (również ze względu na typ zajęć)

  • procent ukończenia ankiety (również ze względu na typ zajęć)Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024