Wnioski o zniżkę/redukcję pensum

Wnioski o redukcję lub zniżkę pensum składamy elektronicznie za pomocą portalu Moja PG. Wnioski dostępne są w aplikacji Nauczyciel:

Zrzut ekranu 2024-04-15 093226.png
Otwieranie aplikacji Nauczyciel

Następnie przechodzimy do Pensum → Moje wnioski gdzie zobaczymy listę złożonych wcześniej wniosków - w naszym przykładzie takich wniosków nie było - aby złożyć nowy wniosek klikamy Dodaj nowy wniosek o pensum:

Zrzut ekranu 2024-04-15 093329.png
Dodawanie wniosku o redukcję/zniżkę pensum

W przypadku wystąpienia problemów z umową pojawi się komunikat jak poniżej - należy wówczas zwrócić się z problemem do jednostki zatrudniającej:

W przypadku wystąpienia problemów z przypisanym pensum pojawi się komunikat jak poniżej - należy wówczas zwrócić się do Działu Kształcenia:

W większości przypadków (lub po rozwiązaniu powyższych problemów) otworzy się formularz dodawania nowego wniosku o zniżkę/redukcję:

W formularzu wybieramy kolejno umowę, rok akademicki, typ (redukcja lub zniżka) i powód. W przypadku wniosku o redukcję, po wybraniu powodu będzie możliwość podpisania wniosku:

W przypadku wniosku o zniżkę należy określić dodatkowe parametry takie jak np. wartość zniżki (podajemy ją w wymiarze godzinowym, czyli w przypadku bazowej wartości pensum np. 240 wpisując wartość zniżki “40” wnioskujemy o zniżkę pensum do 200 godzin - w interfejsie widzimy to jako pensum do realizacji - po zniżce) i uzasadnienie. Konieczne może być także złożenie oświadczenia o braku zatrudnienia w innej uczelni (treść oświadczenia można podejrzeć pobierając plik PDF):

W każdym momencie możemy zapisać wersję roboczą wniosku, ale należy pamiętać, że skuteczne złożenie wniosku wymaga kliknięcia przycisku Podpisz:

Po kliknięciu Podpisz system rozpocznie tworzenie odpowiedniego wniosku:

Po jego stworzeniu zobaczymy go na liście wniosków:

W kolumnie Podpisy możemy śledzić obieg wniosku (zatrzymując kursor myszy nad “kropkami” widzimy podpowiedź):

Po uzyskaniu akceptacji na wszystkich szczeblach Dział Kształcenia wprowadza korektę pensum w systemie i nie ma już potrzeby dalszych działań ze strony Nauczyciela.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024