Moja PG - Zespołowe Projekty Badawcze

Aplikacja zespołowych projektów badawczych została stworzona, aby ułatwić proces tworzenia, zarządzania i realizacji projektów badawczych. Aplikacja umożliwia nauczycielom, firmom oraz studentom efektywną współpracę i koordynację zadań, co przyczynia się do osiągnięcia lepszych wyników i zdobycia cennych doświadczeń.

 

Cele Aplikacji

  1. Ułatwienie procesu wyboru projektu: Nauczyciele, firmy oraz studenci mogą zgłaszać propozycje tematów, które studenci mogą przeglądać i wybierać według własnych zainteresowań.

  2. Zarządzanie zespołami projektowymi: Aplikacja umożliwia nauczycielom akceptację zgłoszeń studentów oraz tworzenie zespołów projektowych, co pozwala na lepsze dopasowanie uczestników do konkretnych tematów.

  3. Monitorowanie postępów: Nauczyciele mogą nadzorować realizację projektów, wspierać zespoły w trakcie pracy i oceniać rezultaty końcowe.

Funkcjonalności

  • Rejestracja i logowanie: Bezpieczny i łatwy dostęp do aplikacji dla nauczycieli, firm i studentów.

  • Propozycje tematów: Nauczyciele, firmy oraz studenci mogą dodawać propozycje projektów, określając cel, zakres i wymagania.

  • Przeglądanie i wybór tematów: Studenci mogą przeglądać dostępne projekty, filtrować je według swoich zainteresowań i zgłaszać chęć udziału.

  • Tworzenie zespołów: Nauczyciele mają możliwość akceptacji zgłoszeń studentów oraz formowania optymalnych zespołów projektowych.

  • Zarządzanie projektem: Monitorowanie postępów, komunikacja w zespole, dzielenie się zasobami i dokumentacją projektu.

  • Ocena i feedback: Nauczyciele mogą oceniać wyniki pracy zespołów oraz udzielać informacji zwrotnych.

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024