Obsługa wniosków KPA w Dziekanacie

W związku z uruchomieniem elektronicznej obsługi dokumentów zgodnej z KPA w dziekanacie pojawiła się możliwość obsługi takich wniosków. Wszystkie elektronicznie obsługiwane wnioski znajdują się w dziekanacie na stronie z podsumowaniem (pojawia się tu informacja o każdej zmianie w danej sprawie):

Planowane jest dodanie filtrowania po Wydziale.

Z tego poziomu możemy klikając nazwisko studenta przejść do jego spraw (zaświadczeń/decyzji) lub do konkretnej sprawy klikając na jej numer.

Dodatkowo przechodząc do Wnioski → Dokumenty KPA uzyskamy dostęp do wszystkich składanych w ramach Dziekanatu dokumentów:

W tym widoku mamy zarówno ewidencję spraw jak i możliwość ich obsługi (kolumna Akcje):

Z punktu widzenia Dziekanatu możliwe scenariusze są takie, że:

  • student składa wniosek do którego wydajemy decyzję (decyzję podpisuje przedstawiciel Wydziału)

  • dziekanat wszczyna postępowanie o skreśleniu wysyłając najpierw zawiadomienie do którego wydawana jest decyzja (zawiadomienie podpisuje pracownik Dziekanatu, decyzję podpisuje przedstawiciel Wydziału)

  • student może załączyć do sprawy odpowiedź - ta część procesu obsługiwana jest bezpośrednio w EZD

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych etapów obsługi znajdują się na podstronach.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023