Nawigowanie po wnioskach KPA w Dziekanacie

Wszystkie sprawy widoczne są w pozycji Wnioski → Dokumenty KPA - widzimy tu listę ze statusami/etapami oraz wszystkie sprawy studentów. Jeżeli jakiś Student ma więcej niż jedną sprawę, zobaczymy go tu wielokrotnie:

Przechodząc od strony konkretnego Studenta, w widoku decyzji (Zaśw./Decyzje) mamy podgląd na wszystkie sprawy jakie były obsługiwane u danego studenta. Klikając ikonę Procedowanie elektroniczne możemy przejść do szczegółów sprawy:

Do tych samych szczegółów możemy wejść także poprzez Wnioski → Dokumenty KPA. Niezależnie od tego, czy klikniemy szczegóły sprawy, czy wyszukamy ją poprzez Wnioski → Dokumenty KPA, trafiamy w to samo miejsce:

Widzimy tu zgrupowane dokumenty dotyczące konkretnej sprawy Studenta. Sprawy zawierające dodatkowe załączniki ze strony Studenta w szczegółach zawierać będą informację o liczbie załączników - aby pobrać załączniki dodatkowe należy kliknąć na ich liczbę:

Zobaczymy wówczas załączone pliki z możliwością ich pobrania:

Klikając nazwisko osoby, której dotyczy sprawa, możemy przejść na poprzedni widok (wszystkich spraw studenta). Z tego widoku możemy przejść (o ile mamy uprawnienia) także do koszulki w EZD:

Z przyczyn technicznych, pierwsze kliknięcie w link do koszulki tylko otworzy nam EZD (w tle odbywa się logowanie), przejście do koszulki możliwe jest po powtórnym kliknięciu w link do koszulki.

W praktyce, dostęp do koszulki mieć będzie tylko osoba prowadząca sprawę.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024