Zamykanie spraw w Dziekanacie

Zamykanie spraw odbywa się ręcznie, ze względu na dużą ilość przypadków trudnych do zinterpretowania systemowo (mamy różnego rodzaju odwołania, przedłużenie terminu sprawy, itp.).

Przy wybranej sprawie klikamy ikonę x:

Chęć zamknięcia sprawy należy potwierdzić:

Status sprawy zmienia się, pojawia się też ikona Wznów sprawę w kolumnie Akcje:

Zamknięte sprawy można z tego poziomu także otworzyć, klikając ikonę z zielonymi strzałkami (Wznów sprawę):

Po zakończeniu sprawy status przenoszony jest także do EZD:

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023