Przypisywanie ankiet jednostek


Aby przypisać ankietę do jednostki organizacyjnej należy wykonać następujące czynności (opisane szczegółowo w innych podsekcjach instrukcji):

  • zdefiniowanie ankiety,

  • zapisanie definicji ankiety (w tym pytania i odpowiedzi),

  • zablokowanie definicji ankiety,

  • określenie dla niej akcji ankietyzacyjnej (podanie czasu jej trwania, zakończenia, publikacji wyników),

  • zapisanie ankietyzacji przy użyciu polecenia Zapisz ankietyzację,

  • kliknięcie na zapisaną ankietyzację i wejście poprzez to w jej szczegóły.

Po wykonaniu powyższych czynności okno portalu Moja PG powinno wyglądać podobnie jak na przedstawionym obrazku:

Kolejnym krokiem jest dołączenie do jednostki organizacyjnej (przycisk zaznaczony czerwoną ramką na  obrazku powyżej).

Na następnym zrzucie ekranu widać pola wyboru ocenianej jednostki organizacyjnej oraz pole Przypisz aktywnym studentom z wydziału. We wszystkich trzech przypadkach można korzystać z rozwijanej listy wyboru.

Po uzupełnieniu pól system automatycznie poinformuje nas (linia tekstu poniżej) do ilu studentów zostanie przypisana ankieta. Na koniec pozostaje jedynie użycie przycisku Dołącz ankietę, który uruchomi proces ankietyzacji danej jednostki organizacyjnej.
Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024