Moja PG - Elektroniczne Wnioski Urlopowe (Zatwierdzanie i obsługa wniosków urlopowych przez przełożonych)UWAGA!

Treść niniejszej instrukcji dotyczy wyłącznie jednostek organizacyjnych, w których wdrożona została aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe (EWU).
W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać interesujące nas podrozdziały z menu.

Jak zatwierdzić wniosek urlopowy, a w tym:

 • Zatwierdzenie wniosku urlopowego

 • Parafowanie wniosku urlopowego

 • Odmowa przyznania urlopu

 • Odesłanie wniosku urlopowego do poprawy

 • Zatwierdzenie zmiany lub rezygnacji

Jak utworzyć nowy wniosek urlopowy, a w tym:

 • Tworzenie nowego wniosku urlopowego

 • Odrzucenie wniosku urlopowego

 • Żądanie korekty wniosku

 • Rezygnacja z przyznanego urlopu

 • Zmiana przyznanego urlopu

Przegląd i ewidencja planów urlopowych

Przegląd okresów nieobecności pracownika

Przegląd wniosków urlopowych

Rodzaje wniosków i statusy

Rodzaje urlopów obsługiwanych przez aplikację EWU

Raporty, a w tym:

 • Terminarz nieobecności

 • Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych

Konfiguracja aplikacji, a w tym:

 • Urlopy należne

 • Upoważnienia Powiązane artykuły


Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024