Składanie wniosków zgodnych z KPA w aplikacji Student

W związku z przejściem Politechniki Gdańskiej na cyfrową obsługę korespondencji składanej w ramach Kodeksu Postępowania Administracyjnego została udostępniona dla studentów możliwość elektronicznego składania wniosków, które do tej pory musiały być składane w formie papierowej do dziekanatów.

W związku z przejściem na cyfrową obsługę, dokumenty dostarczane w formie papierowej nie będą obsługiwane!

Zapoznaj się także z procesem odbierania dokumentacji! Link do odpowiedniej instrukcji znajduje się na dole, w sekcji artykułów powiązanych.

W celu złożenia wniosku zgodnego z KPA należy zalogować się do portalu Moja PG oraz przejść do aplikacji Student.

Następnie przechodzimy na zakładkę Dokumenty oraz wybieramy kafelek Złóż wniosek. W pierwszej kolejności określamy kierunek, którego dotyczy składany wniosek. W przypadku studiowania tylko na jednym z kierunków pozostawiamy domyślną wartość i przechodzimy dalej.

Wybieramy rodzaj wniosku jaki chcemy złożyć. Część wniosków to wnioski inicjalne, które rozpoczynają bieg sprawy na przykład eOświadczenie o rezygnacji ze studiów:

Niektóre z wniosków natomiast, tak jak na przykład ePodanie w sprawie procesu skreślania to wnioski, które odnoszą się już do toczących się spraw i w trakcie ich składania należy wskazać powiązaną sprawę (pojawia się druga lista z wyborem konkretnej sprawy):

W przypadku braku powiązanej sprawy na liście należy zwrócić się do Dziekanatu!

Wracając do naszego przykładu, czyli eOświadczenie o rezygnacji ze studiów, po ustawieniu listy w odpowiedniej pozycji przechodzimy dalej:

W kolejnym kroku określamy datę rezygnacji (data na niektórych wnioskach będzie uzupełniana automatycznie) - najwygodniej skorzystać z ikony kalendarza, która jest umieszczona po prawej stronie pola:

Po wprowadzeniu daty i przejściu dalej zostanie wyświetlone podsumowanie składanego wniosku.  Po weryfikacji wniosku klikamy Wyślij wniosek.

W trakcie wysyłania wniosku rejestrowana jest elektroniczna korespondencja w systemie obiegu dokumentów co trwa kilkanaście sekund. Należy w tym czasie zachować spokój i poczekać na wyświetlenie komunikatu o pomyślnym przesłaniu wniosku.

Po pomyślnym wysłaniu wniosku zobaczymy komunikat Wniosek został złożony poprawnie - w tym momencie możemy zamknąć wniosek:

Złożone wnioski zobaczymy na zakładce Dokumenty → Wnioski - mamy tu także kolumnę Akcje, w której możemy pobrać podgląd dokumentu, wygenerować potwierdzenie wysłania wniosku oraz zapoznać się z jego szczegółami:

 

Oto przykładowy podgląd wniosku:

Należy pamiętać że nie ma potrzeby drukowania i dostarczania tych wniosków w formie papierowej - obowiązuje w 100% obieg elektroniczny. Wniosek, dla którego jesteśmy w stanie pobrać Dowód wysłania wniosku uznaje się za poprawnie wysłany.

Oto przykładowy dowód wysłania wniosku:

Po wysłaniu wniosku należy oczekiwać na jego rozpatrzenie. System Moja PG powiadomi nas o zakończeniu obsługi tego wniosku.

Zapoznaj się także z procesem odbierania dokumentacji! Link do odpowiedniej instrukcji znajduje się poniżej!

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023