Koordynator Wydziałowy

Osobą odpowiedzialną za zebranie wszystkich danych i przekazania ich do podpisów nauczycieli jest Koordynator Wydziałowy. Dane wprowadzane są na Moja PG → Rezerwacje → Planowanie zajęć → Projekty i sprawozdania (szczegółowa instrukcja na temat ich wprowadzania znajduje się na innych podstronach, w menu po lewej stronie). Po zebraniu podpisów wszystkich nauczycieli sprawozdanie należy wysłać do akceptacji Dziekana. Należy mieć na uwadze, że dane wprowadzamy i wysyłamy za konkretny semestr w danym roku akademickim. W poniższym przykładzie będzie to semestr zimowy w roku 2023/2024, ustawiam zatem taki rok i klikam Szukaj:

image-20240628-084634.png

W wynikach wyszukiwania znajduję jedno sprawozdanie, którym się zajmuję, wchodzę w Godziny nauczycieli:

image-20240628-084723.png

 

Kolumny Status zimowy na wydziale i Status letni na wydziale pokazują status całego sprawozdania w kontekście całego Wydziału, zatem status zmieni się dla Koordynatora Wydziałowego po przekazaniu wszystkich nauczycieli dalej.

Rozwiń poniżej interesującą Cię sekcję.

 

W widoku z poszczególnymi nauczycielami możemy kliknąć ikonę przy wybranym nazwisku dokonując indywidualnego oznaczenia danego nauczyciela jako zweryfikowany:

Istnieje także możliwość grupowego oznaczenia wybranych osób - wystarczy, że zaznaczymy je i skorzystamy z dostępnego wówczas pod tabelą linka Oznacz jako zweryfikowani:

W obu przypadkach pojawi się pole z potwierdzeniem i miejscem na komentarz:

Nauczyciele oznaczeni jako zweryfikowani nie otrzymują swoich sprawozdań do podpisu automatycznie! Przekazanie do podpisów wykonuje właśnie Koordynator Wydziałowy, co zostało opisane w jednej z poniższych sekcji rozwijanych. Nie musimy czekać, aż wszyscy nauczyciele będą zweryfikowani - możemy wysyłać partiami ich sprawozdania do podpisu!

W widoku z poszczególnymi nauczycielami możemy kliknąć ikonę przy wybranym nazwisku dokonując indywidualnego oznaczenia danego nauczyciela do poprawy:

Istnieje także możliwość grupowego oznaczenia wybranych osób - wystarczy, że zaznaczymy je i skorzystamy z dostępnego wówczas pod tabelą linka Wyślij do poprawy:

W obu przypadkach pojawi się pole z potwierdzeniem i miejscem na komentarz:

W widoku wyszukiwania sprawozdań przechodzimy na Podsumowanie:

W kolumnie Wydział/Centrum - Zweryfikowany zobaczymy liczbowe podsumowanie zweryfikowanych Nauczycieli. Nie musimy czekać, aż zatwierdzimy wszystkich nauczycieli - możemy sukcesywnie im wysyłać sprawozdania do podpisów! W celu przekazania sprawozdań klikam Wyślij do podpisu nauczycieli:

Jak widać poniżej, po kliknięciu wszyscy nauczyciele z kolumny Wydział/Centrum - Zweryfikowany zostali przeniesieni do kolejnej kolumny:

Teraz, zaglądając co jakiś czas na to podsumowanie, będziemy mogli śledzić postępy w podpisach:

 

Przekazanie sprawozdania do Dziekana możliwe jest dopiero po uzyskaniu wszystkich podpisów nauczycieli. Jeżeli będziemy mieli choćby jednego nauczyciela niepodpisanego (czyli w jednym dowolnym wcześniejszym statusie) nie będzie możliwości przekazania sprawozdania do Dziekana:

W momencie uzyskania 100% podpisów od nauczycieli przycisk Wyślij do zatwierdzenia:

Cała grupa nauczycieli z danego Wydziału została przekazana do zatwierdzenia przez Dziekana:

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024