Nauczyciel - weryfikacja i akceptacja pensum

Koordynator Katedry lub Instytutu, w momencie kiedy uznaje dane przez siebie wprowadzone za kompletne, przekazuje sprawozdanie do kierownika Katedry lub Instytutu - w momencie przekazania sprawozdania wprowadzone dane są możliwe do podejrzenia z poziomu nauczyciela. Podpisanie sprawozdania możliwe jest dopiero po weryfikacji danych przez Koordynatora Wydziałowego i przekazaniu sprawozdania do podpisu, zatem pomiędzy tymi etapami możemy jedynie podejrzeć dane, a po przekazaniu do podpisu - podpisać sprawozdanie.

Dane o przypisanych godzinach w rozliczeniu pensum dla nauczyciela widoczne są w Moja PG → Nauczyciel → Pensum → Moje pensum:

image-20240618-073311.png

Dane są podzielone na poszczególne lata. W przypadku osób posiadających pensum na dany rok, ogólne dane widać już na powyższym widoku. Szczegółowe dane dostępne są po kliknięciu linka Szczegóły znajdującego się w kolumnie Akcje. Po wejściu w szczegóły zobaczymy godziny rozpisane w poszczególnych Katedrach. Ikona lupki, widoczna na poniższym zrzucie ekranu, pokazuje dodatkowe szczegóły godzin:

image-20240618-073453.png

Po kliknięciu ikony z lupką zobaczymy szczegółowe dane o przedmiotach i grupach zajęciowych jakie zostały nam rozpisane:

Po powrocie na poprzedni ekran, o ile zgadzamy się z wprowadzonymi danymi, klikamy Podpisz:

Jeżeli nie mamy żadnych uwag, podpisujemy sprawozdanie:

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy skontaktować się z Koordynatorem Wydziału, Instytutu lub Katedry.

Dane za dyplomy, godziny dodatkowe, nieobecności i zastępstwa są rozliczane w ujęciu rocznym, zatem przy akceptacji semestru zimowego nauczyciel podpisuje się jedynie pod godzinami wynikającymi z przedmiotów rozliczanych w semestrze zimowym. Letni podpis jest podpisem pod “całym” sprawozdaniem - do tego czasu dane wprowadzone za te godziny mają charakter orientacyjny.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024