Kierownik Katedry/Instytutu

Osobą odpowiedzialną za zatwierdzenie danych pochodzących z Katedry lub Instytutu jest Kierownik Katedry/Instytutu. Dane wprowadzane są na Moja PG → Rezerwacje → Planowanie zajęć → Projekty i sprawozdania (szczegółowa instrukcja na temat ich wprowadzania znajduje się na innych podstronach, w menu po lewej stronie). Po wprowadzeniu danych Koordynator Katedry/Instytutu wysyła sprawozdanie do akceptacji Kierownika Katedry/Instytutu. Należy mieć na uwadze, że dane wprowadzamy i wysyłamy za konkretny semestr w danym roku akademickim. W poniższym przykładzie będzie to semestr zimowy w roku 2023/2024, ustawiam zatem taki rok i klikam Szukaj:

image-20240624-194720.png

W wynikach wyszukiwania znajduję jedno sprawozdanie, którym się zajmuję.

Kierownik mający pod sobą więcej niż jedną jednostkę zobaczy tu listę. Poszczególne operacje powinien wykonywać dla każdej z jednostek.

Kolumny Status zimowy na wydziale i Status letni na wydziale pokazują status całego sprawozdania w kontekście całego Wydziału i o ile nie jesteśmy ostatnim Kierownikiem Katedry/Instytutu wysyłającym sprawozdanie, wartość w tych kolumnach się nie zmieni (zmieni się dopiero gdy wszystkie płachty z danego Wydziału w danym semestrze będą na kolejnym etapie).

Rozwiń poniżej interesującą Cię sekcję.

 

Przed akceptacją sprawozdania należy zapoznać się z wprowadzonymi przez Koordynatora Katedry/Instytutu danymi. Możemy tego dokonać na dwa sposoby, tj. wchodząc w godziny nauczycieli:

image-20240624-194814.png

…gdzie mamy standardowy widok jak przy wprowadzaniu danych:

…lub możemy wejść w podsumowanie godzin:

…gdzie zobaczymy tabelaryczny widok wszystkich wprowadzonych danych:

Po zweryfikowaniu poprawności danych, w przypadku braku zastrzeżeń, przechodzimy do podsumowania:

W podsumowaniu widzimy liczbę osób do zatwierdzenia (9) i przekazanych do sprawdzenia przez Wydział (0), klikamy Podpisz i wyślij do weryfikacji:

Osoby znajdujące się na naszej płachcie zostały przekazane do sprawdzenia na Wydziale:

Odsyłanie do poprawy realizujemy z widoku godzin nauczycieli:

Przy poszczególnych osobach mamy możliwość odesłania do poprawy poprzez kliknięcie czerwonego iksa:

W przypadku konieczności odesłania większej liczby osób, możemy zaznaczyć wybrane osoby, po czym użyć linka, który pojawia się pod tabelą:

Obie formy skierowania do poprawy wymagają podania komentarza:

Koordynator Katedry/Instytutu dla wskazanych osób odzyskuje możliwość edycji danych w danym semestrze.

Podpisy za nauczycieli w sytuacji kryzysowej (np. długa nieobecność nauczyciela) można złożyć poprzez wejście w widok godzin nauczycieli:

Przy osobach, których sprawozdania zostały już przez Koordynatora Wydziałowego skierowane do podpisu, zobaczymy ikonę umożliwiającą złożenie podpisu za nauczyciela:

Po jej kliknięciu pojawi się miejsce na obowiązkowy komentarz, wraz z guzikiem Podpisz, który klikamy jeśli chcemy złożyć podpis za nauczyciela:

 

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024