Ścieżki realizacji projektów badawczych

Realizacja projektów badawczych w systemie Moja PG jest procesem, który angażuje zarówno studentów, jak i nauczycieli, umożliwiając efektywną współpracę i osiąganie wspólnych celów badawczych. Aby ułatwić korzystanie z systemu i maksymalnie wykorzystać jego potencjał, przygotowany został szczegółowy przewodnik po ścieżkach realizacji projektów.

Przewodnik ten szczegółowo przedstawia poszczególne etapy procesu realizacji projektów badawczych. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi instrukcjami, które pomogą w pełnym wykorzystaniu funkcjonalności systemu i skutecznej realizacji projektów badawczych.

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024