Student

 1. Przegląd dostępnych tematów:

  • Przeglądanie listy dostępnych tematów projektów badawczych.

  • Wejście w szczegóły interesujących tematów i zapisanie się do wybranego projektu.

 2. Zgłoszenie własnego tematu (opcjonalnie):

  • W przypadku, gdy żaden z dostępnych tematów nie spełnia oczekiwań, istnieje możliwość zgłoszenia własnej propozycji tematu projektu.

  • Zgłoszenie własnego tematu wymaga akceptacji nauczyciela.

 3. Tworzenie zespołu:

  • Zapisanie się jako ochotnik do projektu wraz z innymi studentami (można zapisywać się do kilku projektów).

  • Oczekiwanie na zatwierdzenie zespołu przez nauczyciela.

 4. Personalizacja harmonogramu:

  • Spotkanie z nauczycielem w celu omówienia i dostosowania harmonogramu projektu.

  • Dodanie własnych etapów i ustalenie terminów w porozumieniu z nauczycielem.

 5. Realizacja projektu:

  • Wgrywanie wymaganych plików do aplikacji zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

  • Regularne monitorowanie postępów i konsultacje z nauczycielem.

 6. Zakończenie semestru:

  • Oczekiwanie na wystawienie oceny sugerowanej przez nauczyciela za zakończony semestr.

  • Zapoznanie się z oceną.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024