Nauczyciel

 1. Dodawanie tematów projektów:

  • Wprowadzanie propozycji tematów projektów do systemu.

 2. Przypisywanie się do tematów w statusie "wstępny" (opcjonalne):

  • Przeglądanie tematów projektów zgłoszonych przez firmy, studentów oraz innych nauczycieli, które nie mają jeszcze opiekuna.

  • Przypisanie się do tematów w statusie "wstępny" w celu ich realizacji i prowadzenia.

 3. Zatwierdzanie zespołów:

  • Przeglądanie zapisanych studentów i zatwierdzanie zespołów projektowych.

 4. Personalizacja harmonogramu:

  • Spotkanie ze studentami w celu omówienia i dostosowania harmonogramu projektu.

  • Pomoc w dodawaniu etapów i ustalaniu terminów.

 5. Zatwierdzanie harmonogramu:

  • Zatwierdzenie harmonogramu po jego personalizacji, co umożliwia studentom wgrywanie plików.

 6. Monitorowanie realizacji projektu:

  • Monitorowanie postępów zespołów poprzez przegląd wgrywanych plików i raportów (możliwość zatwierdzania i odrzucania plików).

  • Udzielanie informacji zwrotnych i wsparcia studentom.

 7. Wprowadzanie zmian w harmonogramie (jeśli konieczne):

  • Odtwierdzenie harmonogramu w celu wprowadzenia zmian.

  • Ponowne zatwierdzenie harmonogramu po jego modyfikacji.

 8. Wystawianie ocen:

  • Wystawienie oceny sugerowanej dla każdego studenta na zakończenie semestru.

  • Możliwość korekty ocen do momentu importu do systemu Moja PG.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024